1. den OBR 2017

1. den největší události sezóny – Oldtimer Bohemia Rally 2017 – nám začal již v 9:00, kdy jsme postupně začali přebírat startovní materiály a dostavili jsme své vozy na přejímku u kulturního domu v Mladé Boleslavi.
Zde naše miláčky důkladně zkontrolovali, zda odpovídají parametrům FIVA a zákonům o provozu na pozemních komunikacích. Kdo neodpovídal, uhrál to na to, že jsme ze známého klubu Valocars a protože téměř 15% účastníků soutěže je z našeho klubu, drobnosti jsou nám odpuštěny. Naštěstí německý komisař FIVA dorazil na přejímku později než Martin Volák se svým Broukem, který svého majitele znervóznil, když najednou přestal na přejímce blikat.

Po přejímce jsme své vozy vystavili pro oči diváků na Staroměstské náměstí a šli jsme na vydatný oběd s čerstvě točeným Plzeňským. Po této příjemné zastávce následovala další, tentokrát na doplnění kofeinu posádkám a pak již jsme se společně ubírali směr „kulturák,“ kde už byly vyvěšeny startovní časy do 1. etapy závodu. Když jsme nastavili hodiny, začala rozprava a diskuse kolem organizace s pořadateli soutěže a hurá na start!

Protože trasa prvního dne byla inspirována závodem Valotour, projížděli jsme nám tolik známou krajinou. Z Mladé Boleslavi jsme se vydali do Krnska a odtamtud přes Katusice přímo na zámek Lobeč. Zde jsme ukázali své skvosty, dali si točenou limču, spolujezdci chmelovou, pozdravili své fanoušky z Valovic – pana Nováka a pana Vlka – a po 30 minutové pauze jsme pokračovali v etapě dále. Další zastávkou byly opět Katusice, avšak tentokrát místní letiště, kde probíhal, nám také tolik známý, rychlostní test. Jenže, věděli jsme pouze čas, za který máme úsek projet, nýbrž jeho vzdálenost jsme netušili a tak se s tím každý popral jinak. Tato novinka závodu se nám všem ale líbila.

Pak už jsme se ubírali přímo do Mladé Boleslavi. Cestou nás jen čekal jeden měřený úsek na jízdu pravidelnosti, za to velmi dlouhý. Po 19h jsme už byly všichni v cíli.

Den se velice vydařil, počasí bylo i přes vítr příjemné a výsledky po prvním dni jsou následující:

1. Václav Postelt & Martin Kosa
11. Pavel & Pavla Svobodovi
20. Jan & Jan Mulačovi
22. Martin Volák & Karel Žďánský
30. Radomír Vlk & Lubomír Táhlý
33. Stanislav Halouska & Josef Šťastný
37. Petr & Jana Procházkovi
49. Luboš & Sabina Vlkovi

>>> VÝSLEDKY 1. DNE <<<

Autor: Martin Kosa