VALOTOUR 

Stalo se již tradicí, že poslední srpnová sobota patří naší veteránské vyjížďce, a sice VALOTOUR! Nejinak tomu bylo i