V. ROČNÍK SRAZU HISTORICKÝCH VOZIDEL Z JEDINEČNOU ATMOSFÉROU